نحوه عملکرد این دو نوع فوم نزدیک به هم می باشد. و شما متناسب با نیازتان می توانید از ضخامت های مختلفی استفاده نمایید. در فوم پلی یورتان تخته ای و ایزوسیانورات در برابر سرما منفی ۱۰۰ و گرمای ۲۵۰ درجه مقاومت بالایی وجود دارد. و فوم در این تغییرات دمایی به هیچ عنوان تغییر شکل نمی دهد. به همین دلیل از این فوم در ساندویچ پانل سقفی بیشتر استفاده می شود. از دیگر مزایای این نوع فوم می توان به رمقاومت در برابر روبت هوا و بخار آب نیز اشاره کرد.