رفتن به محتوای اصلی
فلاشینگ ساندویچ پانل

فلاشینگ ساندویچ پانل که برای آب بندی و زیبا کردن ساختمان ها به کار می رود وسیله ای برای پوشش دادن سقف های شیروانی شکل و پشت بامها است ؛ این ابزار جهت آبندی نمای یک سازه و مخفی نمودن آن در یک ساختمان به کار می رود که به فلاشینگ نما هم معروف است ، این ابزار بنا بر اهداف طراحی که شامل طرحها و پروفیلهای فلاشینگ و عملکرد آن می شود در نوع های متنوعی از ورقهای روغنی ، سیاه و گالوانیزه با ضخامت های مختلف دلخواه تولید می شود. این پوشش برای زاویه های خاص در ساختمان و زیبا نمودن آن به کار می ورد و هم جنس ساندویچ پانل ها تولید می شود برای زاویه های راس خط ( خط الراس ) با گام ساندویچ پانل ( به طور مثال ساندویچ پانل سقفی) تولید می شود.

فلاشینگ ساندویچ پانل ناودانی

فلاشینگ ساندویچ پانل ناودانی جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.

فلاشینگ ساندویچ پانل ناودانی
فلاشینگ ساندویچ پانل U
فلاشینگ ساندویچ پانل U

فلاشینگ ساندویچ پانل U جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.

فلاشینگ ساندویچ پانل نبشی

فلاشینگ ساندویچ پانل جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود. فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.

فلاشینگ ساندویچ پانل نبشی
فلاشینگ ساندویچ پانل تیزه
فلاشینگ ساندویچ پانل تیزه

فلاشینگ ساندویچ پانل جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.

شما میتوانید برای مشاوره جهت سفارش ساندویچ پانل با کارشناسان کبیر پانل تماس بگیرید.

برگشت به بالا